Styrelserummen

På andra våningen har vi tre styrelserum som också används som grupprum. Rummen är möblerade med styrelsebord där ni kan sitta allt från två till sexton personer. Dessa rum inhyste från början Jacob Hansen och hans familjs sovrum och idag är de moderna konferensrum möblerade med ovala bord med teknikbrunnar för inkoppling av datorer.